info@xpresslivs.se 060-58 76 76

Allmänna villkor

§1 Användning av tjänster
Xpress Livs Skandinavien AB och dess nuvarande samt framtida dotterbolags (nedan Koncernen) tjänster riktar sig till privatpersoner och företrädare av företag eller myndigheter som avser att köpa livsmedel och förenliga varor. Tillgång till butikerna kan beviljas fysisk person, 15 år eller äldre, med ett giltigt svenskt Mobilt BankID (nedan Kunden). Genom att följa med någon som låser upp entrédörren med hjälp av sitt Mobila BankID så är även denna skyldig att följa dessa villkor (nedan Besökaren). Efter att ha låst upp entrédörren till en av Koncernens butiker, eller efter att ha genomfört ett köp i en av Koncernens snabbkassor, så registreras ett konto i Kundens personnummer.

Med butiker avses i dessa villkor lokaler som ägs, arrenderas, hyrs eller på annat sätt kontrolleras av Xpress Livs Skandinavien AB eller dess nuvarande samt framtida dotterbolag.

§2 Tillgång till butikerna
§2.1 Samtycke
I samband med att Kunden använder sitt Mobila BankID för att låsa upp entrédörren till en av Koncernens butiker eller genom att följa med någon in, samtycker denna med dessa allmänna villkor i sin helhet.

§2.2 Medföljande besökare
Kunden tar fullt ansvar för eventuella Besökare som denna låter släppas in i butikerna genom att denna låser upp entrédörren med sitt Mobila BankID. Om medföljande Besökare uppdagas stjäla från butiken i fråga så har Koncernen fullständiga rättigheter att fakturera ansvarig Kund det försäljningsbelopp som de stulna varorna uppgår till.

§2.3 Spärrande
Koncernen har fullständiga rättigheter att spärra personnummer tillhörande Kunder som inte fullgjort sin del av avtalet eller Koncernen anser uppfört sig på ett sätt som inte är lämpligt. Kunder som är spärrade har förverkat sin rätt att låsa upp entrédörren till butikerna och är förbjudna att följa med som Besökare.

§2.4 Övervakning
Samtliga av Koncernens butiker är videoövervakade i förebyggande syfte och för att Koncernen ska kunna följa upp vad som skett i butiksområdet. Videoinspelningarna behålls så länge Koncernen anser är lämpligt.

§3 Lojalitetsprogram
§3.1 Deltagande
Kunden deltar per automatik i Koncernens lojalitetsprogram efter att denna har registrerats i Koncernens system.

§3.2 Bonuspoäng
För varje hel krona Kunden handlar i butikerna så krediterar Koncernen en bonuspoäng för Kundens räkning. Varje månad så omvandlar Koncernen bonuspoängen till en bonuscheck som är ett giltigt betalmedel i butikerna. Tusen bonuspoäng (1000 p) omvandlas till ett värde av tio kronor (10 SEK). Bonuschecken kan inte betalas ut i likvida medel.

§3.3 Löptid
En bonuscheck är giltig i trettio dagar (30 dagar) från att den skapas. Kunden kan se sina bonuscheckar digitalt på Mina sidor och i butikernas snabbkassor. Koncernen är inte skyldig att informera Kunden om att en bonuscheck har erhållits eller är på väg att löpa ut.

§3.4 Avvikelser
Vid tekniska fel och andra omständigheter som inte Koncernen kunnat förutse skall Koncernen inte hållas skyldig att fullgöra sin del av lojalitetsprogrammet.

§4 Betalningsvillkor
§4.1 Försäljningsbelopp
I samband med köpet registrerar Kunden sina varor med hjälp av en snabbkassa i butiken i fråga. Det belopp som kassan visar är det försäljningsbelopp som gäller. Om det finns omständigheter som gör att Kunden inte går med på att betala beloppet kan denna ångra enskilda varor från kvittot, eller makulera hela kvittot. Kyl- och frysvaror som inte betalas skall alltid plockas tillbaka till sina ordinarie platser.

§4.2 Betalmedel
Betalning sker alltid via Betalkort eller Swish i samband med köpet. Kredit kan inte beviljas. Ifall det i efterhand uppdagas att Kunden stulit varor från butiken i fråga så har Koncernen fullständiga rättigheter att fakturera försäljningsbeloppet i efterhand och vidta rättsliga åtgärder.

§5 Behandling av personuppgifter
Koncernen behandlar alla personuppgifter som skickas in digitalt eller fysiskt. Samtliga kvitton, oavsett status, sparas i minst sju år (7 år) för att Koncernen ska kunna fullgöra sin bokföringsskyldighet. Om Kunden önskar att dess personuppgifter raderas från Koncernens system så raderas Kundens personliga konto, men kvitton och signeringar via BankID som är kopplade till Kunden kvarstår.

§6 Kontakt
Xpress Livs Skandinavien AB
Org. Nr. 559265-6556
Moms Reg. Nr. SE559265655601

Postadress: Box 3, 865 21 Alnö
Alla pressförfrågningar: press@xpresslivs.se
Övriga ärenden: info@xpresslivs.se eller 060-58 76 76